• Teksty

    Emotikonowy defekt słuchowy

    Mówił dziad do obrazu, a obraz do niego ni razu - to przysłowie przychodzi mi do głowy, gdy myślę o tematyce tego tekstu. Przemyślenia o tym, czego może brakować w emotikonowej komunikacji.